Medical Topics

Myelografi
katalog > Myelografi > Definition
Definition
Myelografi är en speciell röntgen som möjliggör visualisering av ryggradskanalen. Förfarandet beskrivs ryggmärgen, spinal nervrötterna, och omgivande membran (hjärnhinnorna) genom att använda en jod färgämne sprutas in i ryggmärgskanalen genom en nål införd mellan kotor (lumbalpunktion). Efter färgämnet injiceras, är området röntgad. En myelogram kan användas för att fastställa orsaken till smärta, domningar eller svaghet i rygg, nacke, armar eller ben, eller förlust av blåsa och tarm kontroll. Myelograms ofta sker i samband med datortomografi (CT-scanning) för mer detaljerad visualisering.
Myelografi görs inte så ofta som det en gång var att MR anses nu vara en avbildning metoden för visualisering av ryggmärgen och kanalen. Myelografi är nu anställd i första hand för personer som inte kan genomgå MRI, såsom de med klaustrofobi eller en metall implantat eller när MRT resultaten inte är entydiga.